.

Sídlo:
Předměstská 286, 507 43 Sobotka
IČO: 25988417, Č.ú.: 996289309/0800

Kancelář:
Předměstská 286; 507 43 Sobotka
tel.: +420 493 720 546
e-mail: opspcr@seznam.cz

Identifikátor datové schránky: 2rbzcq6

Úřední a konzultační hodiny:
Po 8.00-11.00/12.00-15.00
Čt 8.00-11.00/12.00-15.00
Geopark – poznání, rozvoj a sjednocení (2012–2013)


Obecně prospěšná společnost pro Český ráj
польза имбиря

v letech 2012 – 2013 realizovala s MAS Přiďte pobejt!,o.s., MAS Brána do Českého ráje,o.s. a italskou GAL Valle del Crocchio společný projekt s názvem:
чай мате

„G E O P A R K - POZNÁNÍ, ROZVOJ, SJEDNOCENÍ“


Výstup č. 1 Tvořivá konference 1x v Itálii

foto

Dne 14. září 2012 pořádaly české partnerské MAS konferenci v Cropany. Jejím cílem bylo předání zkušeností s vyhlášením geoparku a podporou jeho rozvoje. Přednášky byly zaměřeny na zejména na schvalovací proces s vyhlašováním geoparku, zpracování podkladů k vyhlášení geoparku Valle del Crocchio a definování rozsahu území geoparku. Italský partner představil výstupy projektů realizovaných v programu Leader ve Středomoří.

Příloha: zpráva z akce


Výstup č. 2 Tvořivá konference v Českém ráji

Dne 31. května a 1. června 2012 se v Lázních Sedmihorky konala pro odbornou veřejnost konference, která informovala účastníky o metodách propagace, marketingu, způsobu prezentace nabídky služeb a dalších metodických postupech zaměřených na rozvoj geoparku.

Příloha: zpráva z akce


Výstup č. 3 Workshop v Itálii

Vytvořená síť pěších značených tras Klubu českých turistů v Čechách je hodnocena jako nejlepší v Evropě. Proto jsme uspořádali workshop k metodice značení KČT pro vyškolení italských značkařů. Workshop se konal v městečku Cerva 12. a13. září 2012. Teoretická část byla zaměřena na základní principy a typy značení. Část programu byla věnována značení pro pěší turistiku, které je vedeno mimo dopravní komunikace, používané v České republice a na Slovensku. Velký důraz se kladl na umístění směrovek cyklotras, pěších tras a umístění upozorňujících značek, dále na zaznamenání celého systému do turistických map, které jsou umístěny v terénu, nebo v papírové formě. Byly popsány udržovací práce označených tras v terénu, které probíhají každé tři roky. Další den workshopu byl věnován značení v terénu. Pod vedením ing. Jiřího Ulmanna (KČT) proběhla praktická ukázka značení trasy v terénu, umisťování turistických značek v terénu, příprava podkladu a způsob značení. Na příkladech byly ukázány principy umisťování směrovníků a turistických map.

foto

Příloha: zpráva z akce


Výstup č. 4 Vyznačení tématických stezek – mini-
naučné stezky

Projektem byly vybudovány dvě mininaučné stezky na Valečově a v Bažantnici


Výstup č. 5 Informační systém geoparku

Součástí projektu bylo vytvoření Studie informačního systému, která na základě veřejného projednání navrhla jednotný grafický systém mimo zastavěná území měst a obcí.
Dále bylo součástí projektu vybudování vzhledově jednotného informačního systému pro geopark. Instalovali jsme v 7 lokalitách 9 vzorových infopanelů z akátového dřeva, v přírodním provedení s ukázkou místního kamene těženého v okolí. Panely slouží pro umístění turistických informací a mohou být i součástí odpočinkové místa s lavičkou, či herním prvkem pro děti apod.

Příloha: Studie infosystému


Výstup č. 6 Geocaching v Geoparku

Na webových stránkách českých partnerských MAS naleznete zpracovanou Studii geocachingu, pro uživatele turistických navigací zabývajících se geocachingem. Souřadnice kešek jsou určeny tak, aby přivedly návštěvníky netradiční cestou k různým geologickým zajímavostem. Pro školy a zájmové organizace jsou pořízeny sady GPS navigací, které jsou prostřednictvím MAS zapůjčovány.

Příloha: Studie geocachingu


Výstup č. 7 Putovní výstavy

Výstup č. 7 byl zaměřen na vytvoření lokálních malých muzejních expozic, tematicky zaměřených na místní tradice, zvyky a přírodní zajímavosti. Expozice byly připravovány venkovskými školami, nebo mládežnickými organizacemi, a budou sloužit také jako učební produkt. Cílem každé expozice bylo shromáždit lokální zajímavosti, tradiční řemeslné výrobky a sbírku přírodnin a fotogalerii charakteristických pro daný dílčí region geoparku.

foto

Příloha: zpráva z akce


Výstup č. 8 Slavnosti geoparku

Projekt byl přiblížen veřejnosti konáním Slavností geoparku, kterým patřil víkend 2. a 3. června 2012 v Radvánovicích. Geopark Český ráj je náš první geopark, patřící do velké rodiny evropských geoparků, kam vstoupil v roce 2005. A právě Slavnosti geoparku v areálu Štastná země připomněly, co vše se pod tímto pojmem skrývá. Geopark – to nejsou jen zajímavé geologické jevy, ale i lidé, tradice, umění a na ně navazující život místních obyvatel.
Slavnosti patřily především řemeslníkům z území geoparku, kteří zde předváděli své tradiční dovednosti. Na návštěvníky čekala ochutnávka regionálních produktů a jídel. Z Podkrkonoší dorazily oblíbené sejkory a uzeniny od místního výrobce a Český ráj nabízel regionální pivo a bramboráky „trochu jinak“ Prostřednictvím krátkých moderovaných vstupů se návštěvníci dozvěděli vše o hodnotách oblasti, kterou geopark tvoří, a prošli si ministezku geoparku, která je v tomto areálu vybudovaná.

Příloha: zpráva z akce


Výstup č. 9 Slavnosti geoparku v partnerském zahraničním
regionu

Ve dnech 14.-15.září 2012 proběhly Slavnosti geoparku v Itálii u partnerské GAL Valle del Crocchio.
Slavností se zúčastnili místní italští řemeslníci a řemeslníci z regionu geoparku ČR. Čeští účinkující v připravených stáncích na náměstíčku Piazza Duomo po dva dny zde nabízeli své produkty.
Z Krkonoš doputovala keramika, skleněné korále, tradiční vánoční ozdoby, březová košťata, drobnůstky plstěné i drátkované, ošatky i košíky. Slavnosti doprovázela ochutnávka regionálních potravin: klobásy, chleba, zelí, koláčky a medovina, bramboráky a české pivo.
Z Českého ráje se pozornosti místních těšily kožené výrobky, kovové šperky, keramika.

foto

Italští řemeslníci zase nabízeli těstoviny všech tvarů a barev, místní dobrůtky z oliv a feferonek, ale i vlastní výtvarnou tvorbu.

foto

Celé setkání neúnavně doprovázela kapela z Českého ráje, a to doslova dnem i nocí.

foto

Slavnosti zakončil koncert v místním kostele zorganizovaný místní partnerskou MAS Valle del Crocchio.
Slavnosti geoparku v byly sledovány místní regionální televizí, která natáčela do přímého vysílání krátký spot.

Příloha: zpráva z akce


Aktivity v době udržitelnosti projektu

V době udržitelnosti projektu uspořádáme Slavnosti geoparku na různých místech. шиповник боярышник

Nově vložené dokumenty
Žádný dokument není na úřední desce.
Novinky
19.02.2020: Pozvánka na jednání Pléna MAS 16.3.2020
19.02.2020: Pozvánka na seminář 24.2.a 25.2. 2020-výzva z PRV čl. 20
13.02.2020: Pozvánka na karetní turnaje

 Dobrý den, ahoj,

chtěl bych Vás pozvat na nejbližší karetní turnaje turnaje v Českém ráji
29.2.2020 mariáš
http://www.libosovice.cz/akce#novinka-div-857
 21.3.2020 prší
http://www.libosovice.cz/akce#novinka-div-859
21.3.2020 mariáš
http://www.libosovice.cz/akce#novinka-div-858
turnaj v pivovaru Dalešice
26.4.2020 prší
https://www.pivovar-dalesice.cz/udalosti
Přijďte pobejt a pobavit se.
Těšíme se na setkání,
za organizátory Míra Vaněk

 


27.01.2020: Zápis z jednání Programového výboru 22.1.2020
06.01.2020: Pozvánka na jednání Programového výboru 22.1.2020
Archiv novinek
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU UNIÍ, EVROPSKÝM ZEMĚDĚLSKÝM FONDEM PRO ROZVOJ VENKOVA:
EVROPA INVESTUJE DO VENKOVSKÝCH OBLASTÍ

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS. | Editace | Správa webu: Ing. Petr Hanzl | sph.cz