.

Sídlo:
Předměstská 286, 507 43 Sobotka
IČO: 25988417, Č.ú.: 996289309/0800

Kancelář:
Předměstská 286; 507 43 Sobotka
tel.: +420 493 720 546
e-mail: opspcr@seznam.cz

Identifikátor datové schránky: 2rbzcq6

Úřední a konzultační hodiny:
Po 8.00-11.00/12.00-15.00
Čt 8.00-11.00/12.00-15.00
9. výzva OPS pro Český ráj-OPZ-Sociální služby II.

VÝZVA VYHLÁŠENA 24.9.2019

MAS Český ráj a Střední Pojizeří vyhlašuje dne 24.9.2019
9. výzvu k předkládání žádostí o podporu v rámci Operačního programu zaměstnanost (OPZ) s názvem 9. výzva OPS pro Český ráj – OPZ –Sociální služby II.

Podrobné informace o výzvě jsou součástí textu výzvy a dalších níže uvedených dokumentů: Podávání žádostí do OPZ probíhá na portálu IS KP 14+. Zde je třeba se registrovat a pro podepisování dokumentů si zřídit elektronický podpis. Portál je přístupný zde:

https://mseu.mssf.cz/

V sekci FAQ jsou zde pod odkazem FAQ Elektronický podpis informace o elektronickém podpisu, pod odkazem FAQ Obecná metodika ISKP pak ke stažení uživatelská příručka IS KP 14+.

Pokyny pro vyplnění žádosti o podporu v IS KP14+
ke stažení zde

Výzva má vazbu na výzvu řídícího orgánu OPZ č. 047 Výzva pro MAS na podporu strategií komunitně vedeného místního rozvoje, na stránkách https://www.esfcr.cz/ je žadatelům k dispozici text výzvy ŘO:

https://www.esfcr.cz/vyzva-047-opz

Pravidla pro žadatele a příjemce:

Pro žadatele MAS jsou určená Obecná pravidla pro žadatele a příjemce a Specifická pravidla pro žadatele a příjemce pro projekty se skutečně vzniklými výdaji a případně také s nepřímými náklady.

https://www.esfcr.cz/pravidla-pro-zadatele-a-prijemce-opz

Po celou dobu průběhu výzvy Kancelář MAS poskytuje konzultace, na které je potřeba domluvit se předem. Konzultace poskytují: MAS zajistí Seminář pro žadatele, který proběhne 8.10.2019 v Zasedací místnosti Kanceláře MAS pozvánka zde.

Prezentace 9. výzva - Sociální služby II.
Prezentace - JAK VYPLNIT ŽÁDOST V IS KP 14+


Nově vložené dokumenty
Žádný dokument není na úřední desce.
Novinky
17.10.2019: Seminář pro příjemce IROP - 7. výzva Doprava 2, 8. výzva Vzdělávání 2 a 9. výzva IZS 2
15.10.2019: 1. ZMĚNA VÝZVY

MAS Český ráj a Střední Pojizeří zveřejňuje dne 15.10.2019 1. změnu 12. Výzvy OPS pro Český ráj – IROP – Doprava 3 Došlo k úpravě textu výzvy, konkrétně k navýšení celkové alokace výzvy o 291 645,50 Kč. Ostatní dokumenty k výzvě zůstávají v platnosti.

Více informací zde


30.09.2019: Záznam z jednání Pléna MAS 18.9.2019
30.09.2019: Záznam z jednání Správní a Dozorčí rady OPS 18.9.2019
27.09.2019: Pozvánka na jezdecké hry 19.10.2019 v Kněžmostě
Archiv novinek
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU UNIÍ, EVROPSKÝM ZEMĚDĚLSKÝM FONDEM PRO ROZVOJ VENKOVA:
EVROPA INVESTUJE DO VENKOVSKÝCH OBLASTÍ

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS. | Editace | Správa webu: Ing. Petr Hanzl