.

Sídlo:
Předměstská 286, 507 43 Sobotka
IČO: 25988417, Č.ú.: 996289309/0800

Kancelář:
Předměstská 286; 507 43 Sobotka
tel.: +420 493 720 546
e-mail: opspcr@seznam.cz

Identifikátor datové schránky: 2rbzcq6

Úřední a konzultační hodiny:
Po 8.00-11.00/12.00-15.00
Čt 8.00-11.00/12.00-15.00
Hodnocení místních akčních skupin v České republice v roce 2012

Dne 24.8. 2012 získala Obecně prospěšná společnost pro Český ráj (dále jen OPS) výsledek hodnocení své činnosti v letošním roce. OPS navrhla ohodnotit výsledky své činnosti 126 body ze 150 celkem možných. Na základě posouzení hodnotitelské komise obdržela Obecně prospěšná společnost pro Český ráj celkem 125 bodů a umístila se ve skupině „B“.

V roce 2011 jsme byli zařazeni do skupiny „C“.V roce 2012 bylo bodové rozhraní pro rozřazení do skupin stanoveno následovně:

skupina --- bodové rozhraní
A --- 130 – 150
B --- 105 – 129
C --- 80 – 104
D --- 0 – 79

Hodnocení probíhá každoročně od roku 2010. Hodnotiteli jsou pracovnice Ministerstva zemědělství v Praze a Státního zemědělského intervenčního fondu. Hodnocení se skládá ze dvou částí – z dotazníku s 85 otázkami zkoumajícími činnost MAS od července 2011 do června 2012 a následnou osobní obhajobou odpovědí na Ministerstvu zemědělství. Odpovědi na otázky jsou hodnoceny počtem bodů.

Loga

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí
Nově vložené dokumenty
Novinky
14.06.2019: Pozvánka na jednání Kontrolního výboru MAS 19.6.2019
12.06.2019: Pozvánka na jednání Výběrové komise 24.6.2019
07.06.2019: Pozvánka na jednání Programového výboru 11.6.2019
05.06.2019: Záznam z jednání Výběrové komise MAS ze dne 28.5.2019 – hodnocení projektů v rámci výzev
03.06.2019: Pozvánka na setkání s podnikateli v Mnichově Hradišti 17.6. 2019 od 9-16 hod.
Archiv novinek
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU UNIÍ, EVROPSKÝM ZEMĚDĚLSKÝM FONDEM PRO ROZVOJ VENKOVA:
EVROPA INVESTUJE DO VENKOVSKÝCH OBLASTÍ

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS. | Editace | Správa webu: Ing. Petr Hanzl