.

Sídlo:
Předměstská 286, 507 43 Sobotka
IČO: 25988417, Č.ú.: 996289309/0800

Kancelář:
Předměstská 286; 507 43 Sobotka
tel.: +420 493 720 546
e-mail: opspcr@seznam.cz

Identifikátor datové schránky: 2rbzcq6

Úřední a konzultační hodiny:
Po 8.00-11.00/12.00-15.00
Čt 8.00-11.00/12.00-15.00
Hodnocení místních akčních skupin v České republice v roce 2012

Dne 24.8. 2012 získala Obecně prospěšná společnost pro Český ráj (dále jen OPS) výsledek hodnocení své činnosti v letošním roce. OPS navrhla ohodnotit výsledky své činnosti 126 body ze 150 celkem možných. Na základě posouzení hodnotitelské komise obdržela Obecně prospěšná společnost pro Český ráj celkem 125 bodů a umístila se ve skupině „B“.

V roce 2011 jsme byli zařazeni do skupiny „C“.V roce 2012 bylo bodové rozhraní pro rozřazení do skupin stanoveno následovně:

skupina --- bodové rozhraní
A --- 130 – 150
B --- 105 – 129
C --- 80 – 104
D --- 0 – 79

Hodnocení probíhá každoročně od roku 2010. Hodnotiteli jsou pracovnice Ministerstva zemědělství v Praze a Státního zemědělského intervenčního fondu. Hodnocení se skládá ze dvou částí – z dotazníku s 85 otázkami zkoumajícími činnost MAS od července 2011 do června 2012 a následnou osobní obhajobou odpovědí na Ministerstvu zemědělství. Odpovědi na otázky jsou hodnoceny počtem bodů.

Loga

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí
Nově vložené dokumenty
Žádný dokument není na úřední desce.
Novinky
15.03.2019:
Nově vyhlášení výzvy

MAS Český ráj a Střední Pojizeří vyhlašuje dne 18.3.2019 9., 10. a 11. výzvu k předkládání žádostí o podporu v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) více informací zde.


06.03.2019: Aktualizace nově vyhlášené výzvy PRV
04.03.2019:
Vyhlášení 2. výzvy PRV

28.02.2019: Nově vyhlášení výzvy OPZ

MAS Český ráj a Střední Pojizeří vyhlašuje dne 28.2.2019 výzvy k předkládání žádostí o podporu v rámci Operačního programu zaměstnanost (OPZ) s názvem:
7. výzva OPS pro Český ráj-OPZ-Zaměstnanost II. 
6. výzva OPS pro Český ráj-OPZ-Sociální podnikání II. 


25.02.2019: Pozvánka na konferenci "Odpad zdrojem" 28.-29.3.2019
Archiv novinek
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU UNIÍ, EVROPSKÝM ZEMĚDĚLSKÝM FONDEM PRO ROZVOJ VENKOVA:
EVROPA INVESTUJE DO VENKOVSKÝCH OBLASTÍ

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS. | Editace | Správa webu: Ing. Petr Hanzl