.

Sídlo:
Předměstská 286, 507 43 Sobotka
IČO: 25988417, Č.ú.: 996289309/0800

Kancelář:
Předměstská 286; 507 43 Sobotka
tel.: +420 493 720 546
e-mail: opspcr@seznam.cz

Identifikátor datové schránky: 2rbzcq6

Úřední a konzultační hodiny:
Po 8.00-11.00/12.00-15.00
Čt 8.00-11.00/12.00-15.00
Posezení se zajímavými lidmi, na němž voněl les

V pátek 2. prosince 2011 se konal v hotelu Český ráj v Libošovicích další večer tradičního cyklu podzimních setkání „Posezení se zajímavými lidmi“. Lesem vonící sál vyzdobený velkým smrčkem, jedlová větvička na každém stole, stylové občerstvení z myslivecké kuchyně a myslivci oblečení do slušivých uniforem, to vše přispělo ke sváteční atmosféře slavnostního večera, věnovaného 50. výročí založení Mysliveckého sdružení Libošovice.


Fotografie z akce nalezenete zdePo úvodní fanfáře, kterou na borlici zatroubil František Kozderka, uvítal přítomné předseda mysliveckého sdružení Lukáš Kučera a krátce je seznámil s jeho současnou činností. O stavu zvěře v dnešních podmínkách ve srovnání s jeho stavy v průběhu uplynulých padesáti let stručně pohovořil myslivecký hospodář Miroslav Láska.

Historii Mysliveckého sdružení Libošovice po celé půlstoletí pečlivě zaznamenával do spolkové kroniky jeden z jeho zakladatelů, kronikář pan Miroslav Jirčák, jehož práce byla in memoriam oceněna čestným uznáním, které bude předáno jeho manželce.

Jeho nástupce, nový kronikář Josef Kyselo, přečetl stručnou historii vzniku i jména zakladatelů nově vytvořeného sdružení. Myslivost byla před II. světovou válkou provozována honebními společenstvy, která měla honitby pronajaté od soukromých majitelů půdy, sdružených v honebních výborech. Hospodářské výsledky společenstev nebyly valné. Od roku 1951 se společenstva pomalu slučovala ve větší celky, až v roce 1961 se vytvořil jeden hospodářský celek se sídlem v Libošovicích. Po roce tento celek přijal název Myslivecké sdružení Libošovice.

Vzácným hostem do zelena laděného večera byl emeritní lektor a zkušební komisař myslivosti PhDr. Čestmír Jung z Jičína. Ve své přednášce nabídl posluchačům nahlédnutí do minulosti, ze které vyzdvihl především její historické mezníky – vznik „Řádu sv. Huberta“ v roce 1695, pro veřejnost spjatý především s osobností hraběte Šporka a jeho Kuksem, „Patent o myslivosti“, kterým Josef II. přisoudil právo lovu státu, ale také „Říšský patent o myslivosti“, jímž později František Josef I. naopak spojil právo lovu s vlastnictvím půdy, i založení Myslivecké jednoty v roce 1923. Vystoupení dr. Junga pokračovalo vyprávěním o významných osobnostech myslivosti a kynologie. Jako brněnský rodák hovořil o svých osobních zkušenostech týkajících se vývoje myslivosti především na Brněnsku, kde působila řada odborníků, kteří svou publikační činností přispěli k odbornému vzdělávání myslivců. Úsměvně laděné vzpomínky, vycházející z rodové myslivecké tradice, láska k přírodě, hudební nadání zúročené ve hře na borlici a zpěvem ve sborech, to vše a mnohé jiné aktivity provázely jeho činorodý život, úzce spjatý s padesátiletým vývojem myslivosti v naší zemi.

Následovalo promítání historických fotografií z přílohy kroniky MS Libošovice, při němž přítomní vzpomínali na své předchůdce a i svou vlastní účast na brigádách a honech i při dalších událostech.

Myšlenkou, že myslivost není pouze a jen les a lov, ocenil ve svém vystoupení práci myslivců i starosta obce Libošovice Vít Svoboda. Poděkoval jim za jejich činorodou práci pro společnost při ochraně přírody, ale také za jejich významný příspěvek ke kulturně-společenskému životu obce. U příležitosti 50. výročí předal mysliveckému sdružení „Čestné uznání za záslužnou práci pro přírodu, zvěř a myslivost“. Moderátorka večera Alena Pospíšilová připomněla přítomným posluchačům také ocenění hodnou následnou péči myslivců o nové ovocné stromy, které byly na podzim vysázeny v katastru obce Libošovice pracovníky firmy Sodexo, s. r. o., a Správou chráněné krajinné oblasti Český ráj se sídlem v Turnově.

Slavnostní „Myslivecká fanfára“, kterou pro libošovické myslivce složil a osobně zatroubil hudebník a člen MS Libošovice František Kozderka, ukončila první část večera.

Kratochvilným vyprávěním, autorským čtením myslivecké povídky v podkrkonošském nářečí a zpěvem za doprovodu své harmoniky ukončil příjemný večer lidový vypravěč a spisovatel Jaroslav Křapka ze Semil.

Poděkování patří všem, kteří přispěli k důstojné oslavě 50. výročí mysliveckého sdružení: libošovickým myslivcům, Obecně prospěšné společnosti pro Český ráj, které na večeru zastupoval jeho ředitel Luděk Láska, i panu hostinskému Jiřímu Pošepnému. Zbývá jen popřát „Lesu a lovu zdar!“

Průběh večera zaznamenala Alena Pospíšilová, dcera jednoho ze zakladatelů MS a dlouholetého mysliveckého hospodáře a kynologa, Františka Čubana

Nově vložené dokumenty
Novinky
14.06.2019: Pozvánka na jednání Kontrolního výboru MAS 19.6.2019
12.06.2019: Pozvánka na jednání Výběrové komise 24.6.2019
07.06.2019: Pozvánka na jednání Programového výboru 11.6.2019
05.06.2019: Záznam z jednání Výběrové komise MAS ze dne 28.5.2019 – hodnocení projektů v rámci výzev
03.06.2019: Pozvánka na setkání s podnikateli v Mnichově Hradišti 17.6. 2019 od 9-16 hod.
Archiv novinek
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU UNIÍ, EVROPSKÝM ZEMĚDĚLSKÝM FONDEM PRO ROZVOJ VENKOVA:
EVROPA INVESTUJE DO VENKOVSKÝCH OBLASTÍ

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS. | Editace | Správa webu: Ing. Petr Hanzl