.

Sídlo:
Předměstská 286, 507 43 Sobotka
IČO: 25988417, Č.ú.: 996289309/0800

Kancelář:
Předměstská 286; 507 43 Sobotka
tel.: +420 493 720 546
e-mail: opspcr@seznam.cz

Identifikátor datové schránky: 2rbzcq6

Úřední a konzultační hodiny:
Po 8.00-11.00/12.00-15.00
Čt 8.00-11.00/12.00-15.00
Návštěva partnerů z Itálie a Švédska

Ve dnech 5. až 9. října nás v Českém ráji navštívila delegace našich partnerů z Jižní Itálie - Místní akční skupina Valle del Crocchio a Místní akční skupina DalAlvarna ze Švédska.

Předmětem návštěvy bylo na prvním místě příprava realizace projektu spolupráce „G E O P A R K - POZNÁNÍ, ROZVOJ, SJEDNOCENÍ“, který budeme realizovat během roku 2012 ve spolupráci se sousedskými MAS Přiďte pobejt o.s. a Brána do Českého ráje a již zmíněná Místní akční skupina Valle del Crocchio z Italské Kalábrie.

Foto


Dalším tématem pro pracovní schůzky bylo předání zkušeností s přípravou a podání žádosti na zapsání území MAS ve Švédsku na seznam národního, případně Evropského GEOPARKU. Pracovní jednání se konala v kamenářském domě v turnovském muzeu za účasti RNDr. Řídkošila, několika starostů a zástupců Sdružení Český ráj.

V pátek 7.10. se další jednání uskutečnilo u partnerů v Nové Pace za účasti zástupců všech zúčastněných místních akčních skupin a starosty města Nová Paka JUDr., Ing. Rudolfa Cogana. Na tomto jednání byl presentován formou PowerPointové presentace projekt spolupráce a byly dohodnuty termíny konání jednotlivých akcí a výstupů.

Poslední pracovní schůzka se konala v obci Klášter Hradiště nad Jizerou po exkurzi místního pivovaru. Na této schůzce jsme dokončili několik nedořešených bodů z předchozího dne a domluvili i termíny pro přípravu projektu spolupráce II. etapa, který budeme podávat v roce 2012 již i s partnerem ze Švédska.

V neděli časně ráno jsme dopravili návštěvu do Prahy na letiště.

Musím poděkovat Ing. Tomáši Tomsovi a Věře Noskové za zajištění programu a čas, který pan Tomsa věnoval po celou dobu návštěvy našim hostům.

Luděk Láska, ředitel OPS pro Český ráj

Fotografie z akce zde.
Tisková zpráva zde.

Nově vložené dokumenty
Žádný dokument není na úřední desce.
Novinky
15.03.2019:
Nově vyhlášení výzvy

MAS Český ráj a Střední Pojizeří vyhlašuje dne 18.3.2019 9., 10. a 11. výzvu k předkládání žádostí o podporu v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) více informací zde.


06.03.2019: Aktualizace nově vyhlášené výzvy PRV
04.03.2019:
Vyhlášení 2. výzvy PRV

28.02.2019: Nově vyhlášení výzvy OPZ

MAS Český ráj a Střední Pojizeří vyhlašuje dne 28.2.2019 výzvy k předkládání žádostí o podporu v rámci Operačního programu zaměstnanost (OPZ) s názvem:
7. výzva OPS pro Český ráj-OPZ-Zaměstnanost II. 
6. výzva OPS pro Český ráj-OPZ-Sociální podnikání II. 


25.02.2019: Pozvánka na konferenci "Odpad zdrojem" 28.-29.3.2019
Archiv novinek
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU UNIÍ, EVROPSKÝM ZEMĚDĚLSKÝM FONDEM PRO ROZVOJ VENKOVA:
EVROPA INVESTUJE DO VENKOVSKÝCH OBLASTÍ

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS. | Editace | Správa webu: Ing. Petr Hanzl