.

Sídlo:
Předměstská 286, 507 43 Sobotka
IČO: 25988417, Č.ú.: 996289309/0800

Kancelář:
Předměstská 286; 507 43 Sobotka
tel.: +420 493 720 546
e-mail: opspcr@seznam.cz

Identifikátor datové schránky: 2rbzcq6

Úřední a konzultační hodiny:
Po 8.00-11.00/12.00-15.00
Čt 8.00-11.00/12.00-15.00
Návštěva partnerů z Itálie a Švédska

Ve dnech 5. až 9. října nás v Českém ráji navštívila delegace našich partnerů z Jižní Itálie - Místní akční skupina Valle del Crocchio a Místní akční skupina DalAlvarna ze Švédska.

Předmětem návštěvy bylo na prvním místě příprava realizace projektu spolupráce „G E O P A R K - POZNÁNÍ, ROZVOJ, SJEDNOCENÍ“, který budeme realizovat během roku 2012 ve spolupráci se sousedskými MAS Přiďte pobejt o.s. a Brána do Českého ráje a již zmíněná Místní akční skupina Valle del Crocchio z Italské Kalábrie.

Foto


Dalším tématem pro pracovní schůzky bylo předání zkušeností s přípravou a podání žádosti na zapsání území MAS ve Švédsku na seznam národního, případně Evropského GEOPARKU. Pracovní jednání se konala v kamenářském domě v turnovském muzeu za účasti RNDr. Řídkošila, několika starostů a zástupců Sdružení Český ráj.

V pátek 7.10. se další jednání uskutečnilo u partnerů v Nové Pace za účasti zástupců všech zúčastněných místních akčních skupin a starosty města Nová Paka JUDr., Ing. Rudolfa Cogana. Na tomto jednání byl presentován formou PowerPointové presentace projekt spolupráce a byly dohodnuty termíny konání jednotlivých akcí a výstupů.

Poslední pracovní schůzka se konala v obci Klášter Hradiště nad Jizerou po exkurzi místního pivovaru. Na této schůzce jsme dokončili několik nedořešených bodů z předchozího dne a domluvili i termíny pro přípravu projektu spolupráce II. etapa, který budeme podávat v roce 2012 již i s partnerem ze Švédska.

V neděli časně ráno jsme dopravili návštěvu do Prahy na letiště.

Musím poděkovat Ing. Tomáši Tomsovi a Věře Noskové za zajištění programu a čas, který pan Tomsa věnoval po celou dobu návštěvy našim hostům.

Luděk Láska, ředitel OPS pro Český ráj

Fotografie z akce zde.
Tisková zpráva zde.

Nově vložené dokumenty
Novinky
14.06.2019: Pozvánka na jednání Kontrolního výboru MAS 19.6.2019
12.06.2019: Pozvánka na jednání Výběrové komise 24.6.2019
07.06.2019: Pozvánka na jednání Programového výboru 11.6.2019
05.06.2019: Záznam z jednání Výběrové komise MAS ze dne 28.5.2019 – hodnocení projektů v rámci výzev
03.06.2019: Pozvánka na setkání s podnikateli v Mnichově Hradišti 17.6. 2019 od 9-16 hod.
Archiv novinek
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU UNIÍ, EVROPSKÝM ZEMĚDĚLSKÝM FONDEM PRO ROZVOJ VENKOVA:
EVROPA INVESTUJE DO VENKOVSKÝCH OBLASTÍ

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS. | Editace | Správa webu: Ing. Petr Hanzl